0
VÕ SĨ ĐÃ ĐĂNG KÝ

03 DA TÚI

Tân võ sĩ sẽ nhận được rất nhiều quà tặng từ Samurai Shodown, rất cần item này để mở rộng túi đồ khi túi có quá nhiều vật phẩm.

MỐC 20k

ẤN BẠO KÍCH
LEVEL 3

Vật phẩm không thể thiếu để khảm trang bị, nâng lực chiến.

MỐC 50k

THÚ CƯỠI TUẦN LỘC
(HSD : 3 ngày)

Bên cạnh việc tăng lực chiến, thú cưỡi Tuần Lộc sẽ đưa võ sĩ đi ngao du khắp thế gian.

MỐC 100k